ไก่ชนออนไลน์
วัน อาทิตย์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสื่อด่วน 12-18 พฤษภาคม งดให้มีการเล่นการพนัน

โดย ทีมข่าวไก่ชนออนไลน์
ผู้เข้าชม 683 คน
วันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 00:51:56

แชร์ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสื่อด่วน 12-18 พฤษภาคม  งดพิจารณาอนุมัติ อนุญาติ จัดให้มีการเล่นการพนัน ในช่วงจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

 

ตามเอกสารประกาศด่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 30 เมษายน 2562 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง การขอพิจารณาอนุมัติ อนุญาติ จัดให้มีการเล่นการพนันตามกฏหมายว่าด้วยการพนัน ในช่วงจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการควบคุมวันอนุมัติ อนุญาติจัดให้ทีการเล่นการพนันตามกฏหมายว่าด้วยการพนัน ห้ามอนุมัติ อนุญาติจัดให้มีการเล่นการพนันทุกประเภทในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเด็ดขาด ซึ่งมหาเถรสมาคมมีมติกำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม - 18 พฤษภาคม 2562 โดยรณรงค์เชิญชวนบุคลากรที่เป็นพูทธศาสนิกชนในสังกัดแต่งกายชุดขาว หรือชุดขาวปฎิบัติธรรมสีขาว การลด ละ เลิกอบายมุข ในช่วงจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฎิบัติเป็นไปตามนโยบายรณรงค์ให้พุทธสานิกชน ลด ละ เลิกอบายมุข จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดพิจารณางดการอนุมัติ อนุญาต จัดให้มีการเล่นพนันทุกประเภทตามกฏหมายว่าด้วยการพนันในช่วงจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม - 18 พฤษภาคม 2562 และในช่วงจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ตามมหาเถรสมาคมมีมติกำหนดในปีต่อๆ ไปด้วย


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

รับข่าวสารเพิ่มเติม