Line

มือใหม่หัดเลี้ยงไก่ชน

สำหรับการเริ่มต้นไม่ว่าคุณจะทำงานไร ก้าวแรกคือสิ่งสำคัญที่สุด กว่าจะเก่งและมีประสบการณ์ก็ต้องผ่านการเป็นมือใหม่ โดยเฉพาะมือใหม่หัดเลี้ยงไก่ชน ยิ่งต้องศึกษาเรียนรู้ให้มากไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิด ทุกคนต้งอผ่านการเรียนรู้ฝึกฝน ศึกษา จนชำนาญ ผ่านการเป็นมือใหม่แทบทั้งสิ้น ไก่ชนออนไลน์จึงอยากให้การเป็นมือใหม่สำหรับเลี้ยงไก่ชนไม่เสียเวลาจึงรวบรวมข้อมูลที่ได้ศึกษาผ่านการลองผิดถูก จนคุณสมารถนำข้อมูลความรู้ไปปรับใช้ในการเลี้ยงไก่ชนแบบจริงได้ ข้อมูลที่เรานำมาเผยแพร่จึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไก่ชนออนไลน์มือใหม่ไม่มากก็น้อย

ผสมสายพันธ์ไก่ชนแบบไหน ถึงจะได้ไก่ชนเก่งและเป็นการพัฒนาไก่ชนแบบยั่งยืน
มือใหม่หัดเลี้ยงไก่ชน (ตอนที่ 12) เรียนรู้และเข้าใจโรคที่มักเป็นกับลูกไก่
มือใหม่หัดเลี้ยงไก่ชน เด็กในวันนี้คือไก่ชนเก่งในวันหน้า
วิธีเลี้ยงไก่ชนขาย(ตอนที่1) สร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมการเริ่มต้นบทที่ 1
วิธีเลี้ยงไก่ชนขาย (ตอนที่ 3) การคัดเลือกแม่พันธ์ที่ดีสำหรับการเริ่มต้น
มือใหม่หัดเลี้ยงไก่ชน เริ่มต้นเช็คไก่หนุ่มครั้งแรกต้องทำอะไรบ้าง
สิ่งที่ยากที่สุดของการเลี้ยงไก่ชน คือเรื่องของการจัดการที่ดี เขียนอยากให้คุณอ่าน
วิธีเลี้ยงไก่ชนขาย (ตอนที่ 2) การคัดเลือกไก่พ่อพันธ์ เพื่อนำมาผสม สำหรับการเริ่มต้น
มือใหม่หัดเลี้ยงไก่ชน ความชอบไก่ชนสร้างรายได้หลักแสน (ตอน 2: น้องน้ำตาล)
มือใหม่หัดเลี้ยงไก่ชน ความชอบไก่ชนสร้างรายได้หลักแสน (ตอน 3 : น้องปุ๊กกี)
มือใหม่หัดเลี้ยงไก่ชน การเป็นมือน้ำไก่ชนขั้นเซียนเขาทำยังไงกัน
มือใหม่หัดเลี้ยงไก่ชน (ตอนที่ 9) เริ่มต้นเลี้ยงลูกไก่ชนแบบใช้คอกอนุบาล 2 สัปดาห์แรก
มือใหม่หัดเลี้ยงไก่ชน (ตอนที่ 5) การสร้างโรงเรือน ลักษณะทีดี
สูตร์การเลี้ยงไก่ใหม่ 10 เดือน เพื่อไล่แข็งก่อนออกชน
สูตรการเลี้ยงไก่ชนตีแพงเงินล้าน ตามสูตรการเลี้ยง 21 วัน